Bắc Kạn

QT 125 Tổ 10 Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kan.
QT Bồng Yến TT Yến Lạc, Huyện La Rì, Tỉnh Bắc Cạn
QT Hoàng Nam Tổ 10, Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn.
QT Hoàng Yến Chợ Đồn, Bắc Cạn
QT Nam Tuấn Tố 13, Phường Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn
QT Thủy Linh Tổ 13, Phường Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
QT Tư Nhân Bốc Bố, Pác Năm, Bắc Cạn
QT Tuấn Nam Tổ 13, Phường Minh Khai, TP Bắc Cạn
Quầy thuốc Số 7 Số 10 Minh Khai, Bắc Cạn