Cà Mau

Quầy thuốc An Tân Khóm 2, TT Cái Nước, Cà Mau
Quầy thuốc Hồng Phúc K1, TT Cái Nước, Cà Mau
Quầy thuốc Huỳnh Như Ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Quầy thuốc Kim Liên Quốc Lộ 1A, Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau
Quầy thuốc Ngọc Hạnh Hùng Vương, K7, TT Năm Căn, Cà Mau
Quầy thuốc Nhân Ái Khóm 2. Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Quầy thuốc Thịnh Phát Đường 30/4 Khóm 1, TT Đầm Dơi, Cà Mau
Quầy thuốc Xuân Bách Khóm 4, TT Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, Cà Mau