Lâm Đồng

Đại lý thuốc tây Cô Nga Đà Lạt, Lâm Đồng
Nhà thuốc Liên Khương Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Nhà thuốc Thanh Mỹ Chợ Thanh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng
Quầy thuốc số 47 Thôn 2, Xã Hòa Nam, H. Di Linh, Lâm Đồng
Quầy thuốc Tây Cô Vinh Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
Quầy thuốc tây Mỹ Hoa Số 15, Tổ 8, Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng