Phú Thọ

NT Tiền Dung Khu 5, Phú Hộ, Phù Ninh, Phú Thọ
QT 33 Nguyễn Thị Ý Khu 12, Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ
QT 36 Xã Thu Cúc, H. Tân Sơn, Phú Thọ.
QT Bảo Châu Thanh Thủy, Phú Thọ
QT Chị Thanh Thanh Thủy, Phú Thọ
QT Chị Thọ Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
QT Cô Liên Xã Lai Đồng, H. Tân Sơn, Phú Thọ.
QT Đức Tín Khu 10 Hùng Lo, Phù Ninh, Phú Thọ
QT Hải Đăng Thanh Thủy, Phú Thọ
QT Huy Toàn 1 Khu 4, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
QT Minh Anh Hát Môn, Phúc Thọ
QT Minh Hòa Khu 4, Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ
QT Ngọc Khánh Việt Trì, Phú Thọ
QT Nguyễn Thị Sinh Kiot 39 chợ Bãi Bằng, Thị Trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
QT Phương Thùy Thôn 3, Xã Chân Mông, Đoan Hùng, Phú Thọ
QT Quân Hằng – Lê Thị Hằng  0978.112.491 6 Xã Trảm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ
QT Số 47 Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ
QT Số 6 TTTM chợ Gò Sim, Khu phố 14, Xã Hà Thạch, Phú Thọ
QT Tuyết Vũ Khu 2B xã Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ
Quầy thuốc 34 – CN Tam Nông Khu 14, Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Quầy thuốc chị Hạnh Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
Quầy thuốc chị Ngân Xã Yên sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
Quầy thuốc em Thu Thị Trấn Thanh Sơn, Phú Thọ
Quầy Thuốc Hồng An Khu 4, Hà Lộc, Phú Thọ
Quầy thuốc Số 2 Số 169 Đường Nam – Phù Ninh – Phú Thọ
Quầy thuốc Số 27 Khu TT, Xã Thu Cúc, Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Quầy thuốc Số 29 Khu 4, Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Quầy thuốc Số 32 Khu 5, Yên Lương, Thanh Sơn, Phú Thọ
Quầy thuốc Số 44 Số 04, Phố Phú Gia, TT Thanh Sơn, Phú Thọ
Quầy Thuốc số 54 Khu 5, Liên Hòa, Phù Ninh, Phú Thọ
Quầy thuốc Tân Lộc Khi 1, Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
Quầy thuốc Thịnh Xã Cự Lộc, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ