Quận 8

Nhà thuốc 72 2114 Phạm Thế Hiển, P6, Q8
Nhà thuốc Cường Trang 53 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8
Nhà thuốc Hoàng Ân 2003 Phạm Thế Hiển, Quận 8
Nhà thuốc Minh Quang 2023 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Q 8
Nhà thuốc Thiện Tâm 34A Rạch Cát, P.15, Q.8 ( Bến Phú Định )