Trà Vinh

Quầy thuốc Hồng Phước Khóm 5, P.8, TP Trà Vinh, Trà Vinh
Quầy thuốc Mỹ Diện Ấp Cây Cách, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh
Quầy thuốc Phúc Trang Ấp 7A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh
Quầy thuốc Tây Anh Hiệp Ấp Chợ, Phương Thạch, Càng Long, Trà Vinh
Quầy thuốc Tây Gia Hân KP 2, TT Châu Thành, Trà Vinh
Quầy thuốc Tây Hiền Khanh 107 Đường 19/5 Nối Dài, Khóm 8, P.7, TP. Trà Vinh
Quầy thuốc Tây Phương Thúy Ấp 7, An Trường, Càng Long, Trà Vinh
Quầy thuốc tây Thanh Thúy Ấp 7, An Trường, Càng Long, Trà Vinh