Vĩnh Phúc

NT Đinh Hậu Cổng Viện Đa Khoa Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
NT Hào Lịch 31 Nguyễn Văn Linh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
NT Hồng Hạnh Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
NT Thọ Thủy Thôn lẻ, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc
NT Trọng Thủy Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
NT Việt Đức II Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
QT 07 Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
QT 24/7 Thôn Miếu Gỗ, Xuân Mai, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
QT 68 Số 43 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Đồng Xuân, Vĩnh Phúc
QT Bệnh Viện Phạm Văn Đồng, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
QT Chị Hạnh Khu 4, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
QT Chị Huyền Km 8, Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
QT Chu Thị Hiền 57 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
QT Đại Lợi Phúc Yên, Vĩnh Phúc
QT Doanh Nghiệp Vinh Tiến, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
QT Đức Linh Thôn Đại Thắng, Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc
QT Dương Thị Hiền Thôn Lẻ, Thụy Yên, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc
QT Dương Thị Nhẫn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
QT Hồng Lợi Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc
QT Hồng Xuyến Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc
QT Hùng Hiền Lai Sơn, Vĩnh Yên, Vình Phúc
QT Hương Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc
QT Hương Huyền Phượng Đức, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
QT Huyền Châm Cây xăng Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc
QT Huyền Châm Phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc
QT Khánh Ly Thôn Đá Trắng, Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
QT Kim Long Khu 7, Tam Hưng, Vĩnh Phúc.
QT Kim Nguyệt Bá Cầu, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
QT Lại Thị Thu Làng Mấu, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
QT Lợi Oanh Chợ Lầm, Tâm Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
QT Mỹ Hạnh Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
QT Nam Phượng Xuân Hòa 1,Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
QT Năm Sao Khu 6, thôn Đông, TT Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
QT Nguyễn Thị Huyền Can Bi 3, Phú Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
QT Nguyệt Đức Xã Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
QT Phú Huyền Yên Ninh, Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc
QT Tân Dược Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
QT Thảo Tâm Thôn Phú Hậu, Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
QT Thưởng Tài Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc
QT Tùng Dương Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Quầy thuốc Bích Liên Bắc Bình, Bình Thuận
Quầy thuốc Lê Sông Lũy, Bắc Bình, Bình, Bình Thuận
Quầy thuốc số 87 Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận
Quầy Thuốc Thắng Đạt Thôn Cam Giá, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Quầy thuốc Trần Thị Hương Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc